Aanvragen

 

De Dharma was in de tijd van de Boeddha toegankelijk voor iedereen. Als je je gezinsleven achterliet en intrad, hoefde je je geen zorgen te maken over je broodwinning. In Azië is dat nog steeds wel zo. Er zijn veel tempels waar je als leek naar toe kunt gaan om te trainen; je betaalt dan wat je kunt opbrengen.. In onze maatschappij zijn er niet veel mensen die zullen intreden… Tegelijk kunnen veel mensen niet makkelijk een zenprogramma van de Noorder Poort betalen, en zeker niet verschillende per jaar. Dat is jammer, want het zou fijn zijn als het doen van zenprogramma’s voor iedereen toegankelijk is, ook voor mensen die weinig middelen hebben.

 

Het IZIN heeft daarom een beurZENfonds opgezet. Het idee is, dat mensen die het kunnen missen, daar geld in storten te behoeve van personen die zich geen sesshin of een ander zen-programma kunnen permitteren.

 

Als je een bijdrage uit het fonds wilt aanvragen, download dan dit formulier, vul het in en mail het naar beurzenfonds@zen-izin.nl.

 

Elke aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Een commissie van twee personen beoordeelt of de aanvraag gehonoreerd kan worden; je hoort dat binnen drie weken.

 

Voorwaarden zijn onder meer:

  • Beurzen kunnen alleen worden toegekend als het fonds over voldoende middelen beschikt; we zijn daarbij afhankelijk van donaties.
  • Bij de toekenning van een beurs verblijf je in een 2p-kamer
  • Je betaalt minimaal 30% van de kosten zelf.
  • Het beursbedrag wordt direct overgemaakt naar de Noorder Poort

 

Lees hier het volledige reglement.

 

Donaties voor het fonds zijn welkom op rekeningnummer NL35INGB0004064660
tnv Stichting Internationaal  Zen Instituut Nederland te Utrecht.