Stichting IZIN

De belangrijkste activiteiten van de Stichting Internationaal Zen Instituut Nederland (IZIN) zijn gericht op het ondersteunen en het uitdragen van de zen beoefening zoals die plaatsvindt op het International Zen Center Noorder Poort. Daartoe onderneemt het IZIN de volgende activiteiten:

  • Ondersteuning van wekelijkse meditatiegroepen door heel Nederland
  • Organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst van de meditatieleiders met twee leraren uit de sangha
  • Organiseren van andere activiteiten die de Noorder Poort onder de aandacht brengen van belangstellenden (bijvoorbeeld lezingen of symposia).

Het IZIN is in 1999 opgericht, met als doel het uitdragen in Nederland van het Zen boeddhisme zoals gepresenteerd door de in dat jaar overleden Prabhasa Dharma zenji. De sangha kent naast een Nederlandse ook een Duitse, een Spaanse en een Amerikaanse tak; elk van deze takken heeft een eigen nationaal instituut.

Drie jaar voor haar dood heeft Prabhasa Dharma zenji het International Zen Center Noorder Poort gesticht als trainingscentrum voor de hele sangha. De Noorder Poort wordt geleid door de Nederlandse zenmeester Jiun Hogen roshi, die de dharma-opvolgster is van de stichteres.

Contactgegevens secretariaat:
info@zen-izin.nl
06-53140023

Het IZIN is bezig met het verwerven van de ANBI-status. De daartoe vereiste gegevens staan in dit document.