Stichting IZIN

Het Internationaal Zen Instituut Nederlands faciliteert Nederlandse meditatiegroepen die verbonden zijn met het International Zen Center Noorder Poort, ondersteunt de kwaliteitsbewaking van deze groepen en bevordert de onderlinge uitwisseling tussen de groepsleden. De groepen hebben geen winstoogmerk. Sommige groepen worden geleid door een leraar of leraar in opleiding; andere door een gevorderde leerling.

De kwaliteitsbewaking van de groepen is in handen van twee leraren:

Tenjo roshi
Suigen roshi

Het IZIN onderneemt onder andere de volgende activiteiten:

  • Het ondersteunen van meditatiegroepen met praktische zaken, waaronder het bijhouden van een website, het opstellen van een flyer en het opstarten van nieuwe groepen.
  • Faciliteren en initiëren van landelijke activiteiten voor deelnemers van de meditatiegroepen, zoals online sangha-avonden, stiltewandelingen, zitten op een zondag of studieavonden (nieuwe activiteit, sinds begin 2021)
  • Organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst van de meditatieleiders, met de twee genoemde leraren. In dit weekend wisselen de meditatieleiders ervaringen uit en krijgen daarbij aanwijzingen en ondersteuning van de leraren. Er wordt vaak een boek besproken en ook  de ethische code komt regelmatig ter sprake.
  • Koppelen van nieuwe meditatieleiders aan een leraar van de sangha, die hen kan begeleiden.

Meditatieleiders van het IZIN hebben de volgende kwalificaties:

  • Ze doen regelmatig sesshins op de Noorder Poort of in een van de Dharmahuizen
  • Ze komen eens per jaar bij elkaar samen met de begeleidende leraren om elkaar te ondersteunen en te inspireren
  • Ze leiden hun groep zonder daar winst mee te maken; de bijdrage van de leden dient dus uitsluitend om de kosten te dekken.
  • Ze hebben toestemming van Jiun roshi of van één van de verantwoordelijke leraren om een groep te mogen leiden

Lees hier de uitgebreide richtlijnen voor meditatieleiders

Het IZIN is in 1999 opgericht als Nederlandse tak van het International Zen Institute, met als doel het uitdragen in Nederland van het Zen boeddhisme zoals gepresenteerd door de in dat jaar overleden Prabhasa Dharma zenji. De sangha kent naast een Nederlandse ook een Duitse, een Spaanse en een Amerikaanse tak; elk van deze takken heeft een eigen nationaal instituut.

Drie jaar voor haar dood heeft Prabhasa Dharma zenji het International Zen Center Noorder Poort gesticht als trainingscentrum voor de hele sangha. De Noorder Poort wordt geleid door de Nederlandse zenmeester Jiun Hogen roshi, die de dharma-opvolgster is van de stichteres.

Contactgegevens secretariaat:

Adres Butenweg 1, 8351 GC Wapserveen
email info@zen-izin.nl
tel 06-53140023
NL66 TRIO 0320 6674 64